En el present Avís Legal, l’Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals
que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible en l’adreça
URL www.floristeriapetals.cat (d’ara endavant, el Lloc web), que Josefa Jornet Gironés posa a la disposició de els
usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les
disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament
el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text
podria sofrir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu,
jurisprudencial o en la pràctica empresarial.
1.- DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB
Nom del titular: Josefa Jornet Gironés
Domicili social: Carrer Lleida, 3. 43830 Torredembarra TARRAGONA
C.I.F.: 39688885Q
Telèfon de contacte: 977 64 01 27
Correu electrònic: info@floristeriapetals.cat
Josefa Jornet Gironés, és el responsable del Lloc web i es compromet a complir amb tots els requisits
nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.
Aquest Lloc web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin de
acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en la Llei orgànica 3/2018, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en la Llei de Serveis de la
Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de Juliol (LSSI-CE)

2.- OBJECTE
El Lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per Josefa Jornet Gironés a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.
L’accés i la utilització del Lloc web atribueix la condició d’usuari del Lloc web (d’ara endavant, el
“Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com dels seus
modificacions. La prestació del servei del Lloc web té una durada limitada al moment en el qual
l’Usuari es trobi connectat al Lloc web o a algun dels serveis que a través del mateix es
faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions
en què es proposi utilitzar el Lloc web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present
Avís Legal poden sofrir modificacions.
3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB
3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït per a
els usuaris d’aquesta, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de
telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.
3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia
subscripció o registre dels usuaris d’aquesta.
3.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat
de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. El
usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.
En el cas dels menors de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al
tractament de les seves dades personals.
En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o
la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests. Si ets menor de catorze
anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari.
En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus
drets estan garantits.
4.- CONTINGUTS DE LA WEB
L’idioma utilitzat pel titular en la web serà el castellà. Josefa Jornet Gironés no es responsabilitza de la
no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
Josefa Jornet Gironés podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins
de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no
responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o
informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Josefa Jornet Gironés, ni remetre publicitat o
informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris,
independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o enllaços que incorporin tercers en les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a
l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions
falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Josefa Jornet Gironés
5.- MESURES DE SEGURETAT
Les dades personals comunicats per l’usuari podran ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades
o no, la titularitat del qual correspon en exclusiva a Josefa Jornet Gironés, assumint totes les mesures de
índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la
informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en les normatives vigents en matèria
de protecció de dades de caràcter personal.

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en
la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Josefa Jornet Gironés no respondrà de cap
conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. Josefa Jornet Gironés no es fa
responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al
sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el
mateix, a conseqüència de:
– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i
continguts de la web.
– un mal funcionament del navegador.
– i/o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
Josefa Jornet Gironés no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels enllaços que s’incorporin
en la web per a l’obertura d’unes altres. Josefa Jornet Gironés no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es
responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços,
ni del bon funcionament d’aquestes webs.
Josefa Jornet Gironés no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o
puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs
les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.
7.- ÚS DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”
El Lloc web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran pel que s’estableix en la Política
de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, sent
part integrant del present Avís Legal.
8.- NAVEGACIÓ
Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP, i
altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l’usuari. La seva adreça IP s’emmagatzemarà en els
logs d’accés de manera automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent
necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions
puguin realitzar-se. Així mateix, l’adreça IP podrà ser utilitzada per a realitzar estadístiques, de manera
anonimitzada, sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment
transparent a la seva navegació.
9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualssevol altres elements del lloc web són
propietat de Josefa Jornet Gironés, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual e
industrial titularitat de Josefa Jornet Gironés i/o de tercers. Qualsevol ús de la web o els seus continguts deurà
tenir un caràcter exclusivament particular
Està reservat exclusivament a Josefa Jornet Gironés, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció,
distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part de els
continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització
prèvia i per escrit de Josefa Jornet Gironés.
10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Josefa Jornet Gironés i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten
al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se
del acces o us de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Josefa Jornet Gironés i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de
la ciutat de Tarragona.